Årsaflæsning - Fjernaflæsning

 

Aflæsning af fjernvarmemåleren sker automatisk via en radiosender, der er monteret i måleren. Aflæsningen sendes til en af de 2 antenner, som er monteret i skorstenen på Balsbyvej.

Alle fjernvarmemålere sender målerstand kl. 01.00 hver nat.

 

Hvad betyder det for forbrugerne?

Du kan hurtigt og nemt følge dit forbrug og returtemperatur med E Forsyning.

Forbrugerne slipper også for de løbende aflæsninger på måleren og kan i stedet se målerstanden måned for måned via E|Forsyning, hvor dataene er tilgængelige dagen efter. der kan forekomme dage hvor en måling ikke sendes, med så kommer den dagen efter

Alle målere overvåges af Bedsted Fjernvarme og eventuelle fejl på måleren opdages hurtigere, så forbrugerne har sikkerhed for at måleren tæller korrekt.

Bedsted Fjernvarme får mulighed for at servicere forbrugerne, hvis forbruget afviger væsentligt fra det forventede eller hvis der er problemer med for høj returtemperatur.

Bedsted Fjernvarme kan optimere på sin distribution af varme og dermed optimere på distributionsomkostningerne, uden at forbrugerne får en dårligere fjernvarme.

Radiosignalet er meget svagt og vil på ingen måde genere andre former for kommunikation i forbrugernes ejendomme.

 


Hvad skal forbrugerne selv gøre?

Forbrugerne behøver ikke foretage sig andet end følgende:

Undlade at sætte møbler eller andre genstande op foran måleren, da radiosignalet fra fjernvarmemåleren ellers bliver blokeret.

Undlade at flytte på fjernvarmemålerens display, idet det er her radiomodulet sidder.

Tjek forbrug og returtemperaturen via Bedsted Fjernvarmes E|Forsyning eller aflæs direkte på måleren og noter MWh og m3. Aflæsningskort til brug for egne aflæsninger, kan downloades fra Bedsted Fjernvarmes hjemmeside eller afhentes på selskabets kontor.

 

Årsopgørelse

Årsopgørelser udsendes medio juni via NETS (tidligere PBS) og dækker varmeforbruget i perioden fra 1. juni til 31. maj.


Da årsopgørelserne udarbejdes sammen med budgetterne for det nye varmeår, er det desværre ikke muligt at udsende eller telefonisk oplyse resultatet af årsopgørelserne før medio juni.

Forbrugernummer er lig med "Login-ID" og dette samt PIN-koden kan findes på på sidste års årsopgørelse eller på NETS- oversigten/aconto-opkrævningerne.

//