Klagevejledning

Har du klaget over en ydelse leveret af fjernvarmeselskabet, og har du ikke fået medhold eller kun delvis medhold, kan du indgive en klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 4171 5000
Email post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

Har du bopæl i et andet EU-land

EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets emailadresse, som er post@bedstedfjernvarme.dk.

//