Bestyrelsen.

På den årlige ordinære generalforsamling den 28. september 2023 var:

Jesper Abel Skovsted, Jan Henriksen og Bruno Dalgaard på valg og modtog alle genvalg. 

Da der var ingen indkommende forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, erklerede dirigenten Allan Galsgaard genvalg til alle tre. 

Ved valg af suppleanter genopstillede Hans Jørgen Pedersen og Bent Fuglsang og da der ikke var andre kandidater erklærede dirigenten genvalg til begge suppleanter.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således af formanden fortsat er Jesper Abel Skovsted og Næstformand er Henrik Bredahl

Den siddende bestyrelse for Bedsted Fjernvarme består af:

Formand.

Jesper Abel Skovsted

Valgt ind i bestyrelsen i 1993

Valgt som formand i 1993

 

Næstformand.

Henrik Bredahl

Valgt ind i bestyrelsen i 2002

Bestyrelsesmedlem.

Jan Henriksen

Valgt ind i bestyrelsen i 2007

Bestyrelsesmedlem.

Erik Dalbro Møller

Valgt ind i bestyrelsen i 2020

 

Bestyrelsesmedlem.

Bruno Dahlgaard

Valgt ind i bestyrelsen i 2019

Suppleant.

Hans Jørgen Pedersen

Suppleant.

Bent Fuglsang

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.

Der udover 2 suppleanter.

Arbejdsdatoer for ordinære bestyrelsesmøder: 
1. februar - 1. maj - 1. august - 1. november

//