Motivationsbidrag - Hvorfor nu det?

Vi indfører nu en ny motivationsafgift, som skal sikre at returvandet til varmeværket forbliver så kold som muligt.

Tariffen træder i kraft 1. juni 2024 og belønner kunder men en lav returtemperatur på fjernvarmevandet.

”Jamen stiger udgifterne til fjernvarmen så” !

Nej der er ikke tale om, at fjernvarmen generelt bliver dyrere- tværtimod.

Tariffen skal være med til at motivere jer til at udnytte jeres varme, så i kan få en reduktion på den årlige varmepris, og dermed ikke får en udgift, fordi I ikke har fået indreguleret jeres installation.

For langt de fleste fjernvarmeforbrugere får motivationsbidraget ingen indflydelse på varmeregningens størrelse. Nogle vil få penge tilbage, mens andre skal betale mere. Den samlede besparelse vil imidlertid komme alle til gode i form af lavere varmepriser, da værkets økonomi skal hvile i sig selv.

Vi gennemgår løbende alle de data vi får fra fjernvarmemålerne hos forbrugeren og vil kontakte de forbrugere med høj returtemperatur

Desuden kan du selv finde mere information ved at trykke her.

//