Få styr på din returtemperatur og spar penge

En returtemperatur på under 30 ⁰C er meget tilfredsstillende, og det belønner vi ved at reducere varmeprisen med 2 % pr. grad under 30. Er den derimod på mellem 30-35 ⁰C er der ingen belønning eller merbetaling- det kalder vi for ” det neutrale område” Men er returtemperaturen derimod højere end 35 ⁰C, afregner vi ved at opkræve et tillæg på 2 % pr. grad den er højere. (dog max 10%af hele MWh forbruget i perioden)

Din gennemsnitlige returtemperaturen må, set over hele året, højst ligge på 35 ⁰C, hvis du vil undgå at betale motivationstarif og den skal ligge under 30⁰C, hvis du vil have rabat på varmeregningen!

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele året, ligger over 35 ⁰C tillægges dit varmeforbrug 1% pr. grad du ligger over 35 ⁰C. Ligger den derimod under 30 ⁰C får du en rabat på 1% pr. grad den ligger under 30 ⁰C.

Returvand med en for høj temperatur er et af de største problemer, når det gælder effektiv produktion og distribution af fjernvarme. Det giver nemlig både ressourcespild i produktionen og øget varmetab i fjernvarmerørene og dermed højere fjernvarmepriser.

Følg din returtemperatur dag for dag via E|Forsyning.

Du skal bruge dit forbrugernr. og din pinkode som du finder på seneste årsopgørelse eller din acontoopkrævning fra NETS (tidl. PBS).

//