Betaling for fjernvarme:

Opkrævning sker via PBS. Man kan gennem pengeinstitut tilmelde sig automatisk betaling. I så fald vil opkrævningsbeløbet fremgå af betalingsoversigten fra PBS. Er man ikke tilmeldt automatisk træk, vil indbetalingskort blive fremsendt fra PBS. Sidste rettidige betalingsdato er den 1. i måneden 

Bedsted Fjernvarme opkræver 4 rater om året. 1. Juli - 1. September - 1. December og 1. Marts 

Ved manglende betaling vil der blive opkrævet påmindelsesgebyr, ligesom manglende betaling giver risiko for en inkassosag og afbrydelse af varmeforsyningen. i øvrigt henledes opmærksomheden på de nærmere beskrivelser i "almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering"

Afregningsbeløb i forbindelse med årsopgørelse overføres til det nye års rate 1. hvor det tillægges eller modregnes. Evt. overskydende beløb herefter udbetales.

Ved lukning for varmen for lejere, pga. manglende betaling, overgår fast afgift til udlejer. Gældende pr.01/12-2019

Ejeren skal også betale gebyr for genåbning hvis lejer flytter.

//