Medarbejdere

 

Driftsleder
Tom Nørgaard

Er ansvarlig for den daglige drift. 
Tager sig af alle spørgsmål vedrørende teknik.

Tager sig af alle spørgsmål vedrørende administration.

     

Driftsleder afløser 
Jan Holten Hansen

Afløser Driftslederen i aften og weekend. 
Varetager varmemester's opgaver i dennes fravær.