Prisstigninger 2022

30. juni 2022

Ændringer i prisniveauer grundet voldsomme stigninger i træpille- og el-priser
Siden 1. januar i år er gaspriserne steget markant. Det har gjort at flere af de store
kraftvarmeværker rundt omkring i Europa er gået over til træpiller, hvilket har medført større
efterspørgsel på træpiller og dermed stigende priser på træpiller.
Træpille prisen og Elpriserne er steget med over 100%. det sidste halve år.
Bedsted fjernvarme står derfor i en situation at varmepriserne skal hæves betragteligt. For at
imødegå for store efterregninger, stiger varmeprisen pr 1. juli.
Bedsted Fjernvarme har udarbejdet budget for 2022-23, hvor en stigning i varmepriserne er
uundgåelig.
Det betyder, at den variable takst stiger fra kr. 600,00 pr. MWh til kr. 975,00 pr. MWh. For et
standardhus udgør stigningen 39 % og 555,00 kr. pr. måned.
Hvorfor ser vi denne stigning i priserne?
Prisen på gas er steget som følge af øget efterspørgsel kombineret med et lavere udbud. Ser
man på udbuddet, er flere gasfelter ude af drift –samtidig med situationen mellem Rusland og
Ukraine. Det har stor indflydelse på prisen på træpille, da mange store kraftvarmeværker som
følge af de enorme gaspriser er gået over til at fyrer med træpiller.
Træpille fabrikanterne kan ikke få leveret den mængde smuld som de skal bruge for at
opretholde deres produktion.
På verdensplan mangler der ca. 5 millioner ton træpiller, til den kommende sæson. Det er mere
end hele Danmarks forbrug som er på ca. 4 millioner ton. Det bevirker at prisen stiger i takt
med efterspørgslen.
Glædeligt er det dog at vi endelig er kommet i gang med byggeriet af vores nye
produktionsenhed på Vestervigvej.
Anlægget skal gerne kunne startes op i slutningen af 22 eller i starten af januar.
Med venlig hilsen
Bedsted fjernvarme