TARIFBLAD 2019/2020

Tilslutningsafgifter:
Fast beløb............................................................................................ kr. 37.500,00

Stikledning fra grundskel/bagkant fortov til hovedstophane............... kr. 500,00/m

Ovenstående gældende for almindelige parcelhusforbrugere.

Øvrige ejendomme herunder erhvervsejendomme udgør tilslutningsafgiften kr. 37.500,00 + evt. tillæg efter individuel vurdering.

Tilslutningsafgift incl. moms skal være indbetalt, eller der skal være stillet, efter varmeværkets opfattelse, tilfredsstillende sikkerhed for betaling, før arbejde med tilslutning påbegyndes.

Faste årlige afgifter:
Abonnementsbidrag pr.enhed ............................................................. kr. 3.125

Enhed

Enfamiliehus........................................................... 1

Enfamiliehus + pr. ekstra lejemål......................... 0,8

Enfamiliehus + pr. erhvervsdel < 250 m2............ 0,5

Enfamiliehus + pr. erhvervsdel > 250 m2............ 1,0

Øvrige ejendomme herunder erhvervsejendomme udgør abonnementbidrag kr. 3.125,00 + evt. tillæg efter individuel vurdering.

Effektafgift - pr. m2 areal iflg. BBR-registeroplysninger....................... kr. 8,125

Målerleje............................................................................................. kr. 500,00

Forbrugsafgifter
Pris pr. MWH..................................................................kr. 625,00

Der forudsættes en afkøling på min. 20 grader. I tilfælde af mindre afkøling opkræves et bidrag til varmeværkets forøgede omkostninger på l % af den forbrugsafhængige afgift pr. 1 grads mindre afkøling.

Særafgifter
Påmindelsesgebyr - tillægges ikke moms............................................ kr. 100,00

Inkassogebyr.................................................................................. .... kr. 100,00

Gebyr for afbrydelse og genåbning...................................................... kr. 750,00

Gebyr for flytteopgørelse......................................................................kr. 200,00

Gebyr for afbrydelse/genåbning skal være indbetalt før genåbning vil finde sted.

ALLE PRISER ER INCL. MOMS

 

Betaling for fjernvarme

Opkrævning sker via PBS. Man kan gennem pengeinstitut tilmelde sig automatisk betaling. I så fald vil opkrævningsbeløbet fremgå af betalingsoversigt fra PBS. Er man ikke tilmeldt automatisk træk, vil et indbetalingskort blive fremsendt fra PBS.

Sidste rettidige betalingsdag er den 1. i måneden. JUNI og JULI er betalingsfri.

Ved for sen betaling vil der blive opkrævet påmindelsesgebyr, ligesom manglende betaling giver risiko for en inkassosag og afbrydelse af varmeforsyningen.

I øvrigt henledes opmærksomheden på de nærmere beskrivelser af opkrævninger i "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" stk. 6.

Afregningsbeløb i forbindelse med årsopgørelsen overføres til det nye års 1. rate, hvor det tillægges eller modregnes. Evt. overskydende beløb herefter udbetales.