Tarifblad 2021/2022

Tilslutningsafgifter.                                                                                     kr. 37.500

Stikledning gra grundskel/bagkant fortov til hovedstophane. pr. M        Kr.      500

Ovenstående er gældende for almindelige paracelhusforbrugere.

Øvrige ejendomme herunder erhvervsejendomme udgør afgiften           Kr. 37.500

plus evt. tillæg efter individuel vurdering.

Tilslutningsafgiften er inkl. moms som skal være indbetalt, eller der skal være stillet, efter varmeværkets opfattelse, tilfredsstillende sikkerhed for betalingen, før arbejde med tilslutningen påbegyndes.

 

Faste årlige afgifter:

Abonnementsbidrag pr. enhed                                                                    kr.  3.125 

Enhed

Enfamiliehus                                                 1

Enfamiliehus + pr. ekstra lejemål              0,8

Enfamiliehus + pr. erhvervsdel <250m2   0,5

Enfamiliehus + pr. erhvervsdel >250m2    1

Øvrige ejendomme herunder erhvervsejendomme udgør abonnement   kr.  3.125  plus evt. tillæg efter individuelt vurdering.

Effektafgift pr. m2 iflg. BBR-registreoplysninger                                      kr.  8,125 

Målerleje                                                                                                      kr.     500

 

Forbrugsafgifter:

Pris pr. MWH                                                                                                kr.    975

der forudsættes en afkøling på min. 20 grader. i tilfælde af mindre afkøling opkræves et bidrag til varmeværkets forøgede omkostninger på 1% af den forbrugsafhængelige afgift pr 1 grad mindre afkøling.

 

Særafgifter:

Betalingspåmindelse ( tillægges ikke moms)                                            kr.     100 

Inkassogebyr                                                                                               kr.     100

Gebyr for afbrydelse og genåbning                                                            kr.      750

Gebyr for flytteopgørelse                                                                            kr.      200

Gebyr for afbrydelse/ genåbning skal være betalt før genåbning kan finde sted

ALLE PRISER ER INKL. MOMS

 

Betaling for fjernvarme:

Opkrævning sker via PBS. Man kan gennem pengeinstitut tilmelde sig automatisk betaling. I så fald vil opkrævningsbeløbet fremgå af betalingsoversigten fra PBS. Er man ikke tilmeldt automatisk træk, vil indbetalingskort blive fremsendt fra PBS. Sidste rettidige betalingsdato er den 1. i måneden Juni og Juli er betalingsfrie

Ved for sen betaling vil der blive opkrævet påmindelsesgebyr, ligesom manglende betaling giver risiko for en inkassosag og afbrydelse af varmeforsyningen.              i øvrigt henledes opmærksomheden på de nærmere beskrivelser i "almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering"

Afregningsbeløb i forbindelse med årsopgørelse overføres til det nye års rate 1. hvor det tillægges eller modregnes. Evt. overskydende beløb herefter udbetales.

Ved lukning for varmen for lejere, pga. manglende betaling, overgår fast afgift til udlejer. Gældende pr.01/12-2019

Ejeren skal også betale gebyr for genåbning hvis lejer flytter.

OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS

Pr. 1-12-2021 er Bedsted Fjernvarme overgået fra 10 til 4 rater

1. Juli, 1. september, 1. december og 1. marts

 

            

 

 

Object reference not set to an instance of an object.

DOWNLOAD
Prisblad 2022 23