Varmemester
Hans Leegaard Riis

Er ansvarlig for den daglige drift.

Tager sig af alle spørgsmål vedrørende teknik.

Varmemesterassistent
Jens Chr. Søndergård

Afløser varmemester i dennes vagtfrie uger.

Varetager varmemester's opgaver i dennes fravær.

  Administration - træffes mandag 8.00-10.00

Varetager den daglige administration.

Tager sig af alle spørgsmål vedrørende afregning, økonomi og lovstof.